เพิ่มรายได้พิเศษทำแบบสอบถามแล้วได้เงิน ข้อสอบ 1 ชุด คะแนนมากกว่า 100 คะแนน

เพิ่มรายได้พิเศษทำแบบสอบถามแล้วได้เงิน ข้อสอบ 1 ชุด คะแนนมากกว่า 100 คะแนน
เพิ่มรายได้พิเศษทำแบบสอบถามแล้วได้เงิน ข้อสอบ 1 ชุด คะแนนมากกว่า 100 คะแนน

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบทดสอบ


 ชุด 1 วิชาความรอบรู้

เนื้อหาการสอบครูผุ้ช่วย

1. ความรอบรู้ 

2 .กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการครู